Big Fish & Begonia | Chicago Reader

Big Fish & Begonia

Rated PG-13 105 minutes 2018

Film Credits

Official Site: www.funimationfilms.com/movie/bigfish

Director: Xuan Liang and Chun Zhang

Producer: Jie Chen, Xiaoping Li, Chang-tian Wang and Chun Zhang

Cast: Guanlin Ji, Shangqing Su, Weizhou Xu, Shulan Pan, Yuanyuan Xang, Jiu'er, Lifang Xue, Jie Zhang, Xiaoyu Liu, Baomu Zhongyang and Yu Cheng

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Big Fish & Begonia

Add a review

Rating

Select a star to rate.