Ghidorah, the Three-Headed Monster | Chicago Reader

Ghidorah, the Three-Headed Monster

Credits

Director:

 • Ishirô Honda

Cast:

 • Yosuke Natsuki
 • Yuriko Hoshi
 • Hiroshi Koizumi
 • Takashi Shimura
 • Emi Ito
 • Yumi Ito
 • Akiko Wakabayashi
 • Hisaya Itô
 • Susumu Kurobe
 • Akihiko Hirata
 • Kenji Sahara
 • Toru Ibuki
 • Yoshifumi Tajima
 • Ikio Sawamura
 • Senkichi Omura
 • Somesho Matsumoto
 • Shoichi Hirose
 • Haruo Nakajima
 • Toshihiko Furuta
 • Shigeki Ishida
 • Haruya Kato
 • Yoshio Kosugi
 • Yutaka Nakayama
 • Kozo Nomura
 • Yutaka Oka
 • Henry Okawa
 • Shin Otomo
 • Kazuo Suzuki
 • Minoru Takada

Writer:

 • Shin'ichi Sekizawa

Producer:

 • Tomoyuki Tanaka

What others are saying

 • Add a review

  Rating

  Select a star to rate.